W ramach doradztwa będzie możliwość skonsultowania następujących zagadnień:

-prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w trakcie roku,

– prawidłowość prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym,

– obowiązki sprawozdawcze, czyli co, gdzie i w jakim terminie składamy,

– inwentaryzacja składników aktywów i pasywów,

– wycena bilansowa wg ustawy o rachunkowości,

– zasady prawidłowego wypełnienia CIT-8 wraz z załącznikami.

Doradztwo przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Osoby zainteresowane udziałem w doradztwie proszone są o zgłoszenie się na e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl lub pod nr tel.: 32 739-55-12 wew. 105

***
Terminy i miejsca konsultacji:

9 marzec 2015 r. (poniedziałek) od godz. 15.30 – Racibórz (Przystanek Kulturalny „Koniec Świata”, ul. K. Miarki 3A – Galeria “Za Szafą”).

11 marzec 2015 r. (środa) od godz. 15.30 – Rybnik (siedziba Stowarzyszenia CRIS
ul. Kościuszki 22 – sala szkoleniowa, parter);

13 marzec 2015 r. (piątek) od godz. 15.30 – Jastrzębie-Zdrój (Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12 A)

14 marzec 2015 r. (sobota) od godz. 8.00 – Rybnik (siedziba Stowarzyszenia CRIS ul. Kościuszki 22 – sala szkoleniowa, parter).