Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Zmiany doprowadzą do uproszczenia formalności związanych z załatwianiem typowych spraw obywatelskich, jednak w pierwszym okresie wprowadzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nowego systemu informatycznego, mogą pojawiać się problemy, które spowodują wydłużenie czasu obsługi klientów. Pracownicy Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego zostali przygotowani do realizacji nowych zadań i będą dokładali starań, aby sprawnie i bez zakłóceń obsługiwać mieszkańców.