Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wnioski mogą składać: komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród znajdują się w Uchwale Nr I.2.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania  nagród  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.