Dotacje otrzymają:

– Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Dializo, ratuj! Przeszczepie rozwiń mi skrzydła” – 5 874,00 zł

– Stowarzyszenie „DRABINA” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego. Tytuł zadania publicznego: „Akademia Sukcesu – Reaktywacja” – 4 181,00 zł

– Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Integracja dla zdrowia” – 5 122,00 zł

– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Terapia drogą do sukcesu” – 4 980,00 zł

– Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Akademia Ruchu 2015” – 4 229,00 zł

– Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Tytuł zadania publicznego: „Żyjmy zdrowiej” – 5 074,00 zł

Oferta Stowarzyszenia Biegów Górskich została odrzucona z powodu niezgodności zakresu rzeczowego zadania z zakresem wynikającym z ogłoszenia.

Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia przyznano kwotę w wysokości 29 460 zł.

Zarządzenie prezydenta