Chcielibyśmy również, aby polskie miasta wyglądały jak najlepiej i dysponowały nowoczesną infrastrukturą. Niestety, codzienna rzeczywistość wygląda nieco inaczej – większe lub mniejsze problemy znajdziemy w każdym mieście, także w Jastrzębiu-Zdroju, jednak – co istotne – można im przeciwdziałać już na wczesnym etapie.

Całokształt działań naprawczych na obszarze, gdzie koncentrują się zjawiska kryzysowe w danym mieście, nazywamy REWITALIZACJĄ. Rewitalizacja jest procesem bardzo złożonym i długofalowym, który dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania miasta – począwszy od zjawisk społecznych, poprzez procesy gospodarcze, na infrastrukturze kończąc. Należy jednak podkreślić, iż w centrum procesów rewitalizacyjnych zawsze znajdują się mieszkańcy – to od nich rozpoczyna się cały proces, i to właśnie oni powinni odnosić korzyści wynikające z wdrożenia działań naprawczych na danym obszarze.

Aby skutecznie rozwiązywać istniejące problemy miasta i zapobiegać powstawaniu nowych trudności, miasto rozpoczęło prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR). LPR jest dokumentem strategicznym, który porządkuje kwestie związane z ożywieniem obszarów, na których kumulują się zjawiska problemowe w mieście. Dokument ten umożliwia także pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów ukierunkowanych na wspieranie obszaru podlegającego rewitalizacji.

W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji powstała strona www.rewitalizacja.jastrzebie.pl, która przybliża tematykę rewitalizacji (można m.in. przeczytać, czym jest rewitalizacja i Lokalny Program Rewitalizacji, a także jak wygląda dobry projekt rewitalizacyjny). Przede wszystkim jednak, za pośrednictwem tej strony do 31 marca wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać problemy, jakie widzą na terenie miasta wraz z podaniem ich konkretnej lokalizacji. Wystarczy wypełnić krótką ankietę, którą można znaleźć na stronie www.rewitalizacja.jastrzebie.pl.

Państwa opinie oraz nałożony na nie filtr w postaci danych statystycznych pozwolą określić, gdzie problemy koncentrują się w Jastrzębiu-Zdroju i czego przede wszystkim one dotyczą. Dzięki temu wytyczony zostanie tzw. obszar wsparcia, na terenie którego realizowane będą różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji i usunięcie zarówno bezpośrednich przyczyn, jak i skutków zaistniałych zjawisk problemowych.

Razem rewitalizujmy nasze miasto!