Uroczystość rozpoczęła się „defiladą” uczniów klas pierwszych. Następnie po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie deklarując gotowość dochowania wierności Ojczyźnie, przestrzegania prawa, szacunku dla innego człowieka, wytrwałości w rozwoju osobowości i zdobywaniu wiedzy.

Po części oficjalnej odbył się pokaz samoobrony oraz musztry.

– Uczniowie ślubujących klas to młodzi obywatele bez wątpienia świadomi misji profilu, w ramach którego się kształcą i misji służb mundurowych. Życzę im wytrwałości w dochowaniu złożonego przyrzeczenia i samych sukcesów. Mam nadzieję, że wszyscy, a przynajmniej ta część z nich, która zamierza wstąpić w przyszłości w policyjne szeregi, z każdym dniem spędzonym w tej szkole będzie utwierdzała się w przekonaniu, że ten kierunek to właściwy wybór – mówi Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Anna Hetman.

Profil policyjny umożliwia absolwentom Zespołu Szkół kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w służbach mundurowych – w policji, czy agencjach ochrony. W klasach tych młodzież uczy się m.in. podstaw prawa karnego i ustawy o policji, poznaje podstawy samoobrony i kryminalistyki, a także uczy się strzelać. Przedmiotami wiodącymi są przysposobienie obronne, język angielski, wiedza o społeczeństwie i geografia. Nie bez znaczenia jest również wychowanie fizyczne. Profil policyjny obejmuje 2 klasy pierwsze (i jedną grupę, łącznie 66 uczniów), 2 klasy drugie (49 uczniów) i 3 klasy trzecie (53 uczniów). Co ciekawe, profil policyjny wybiera więcej dziewcząt niż chłopców – jak informuje dyrektor Wioletta Brzykcy 2/3 uczniów tego profilu to dziewczęta.