W związku z tendencją do zmniejszenia się liczby osób poddających się szczepieniem ochronnym należy podjąć działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zaufania do korzyści wynikających
z profilaktyki chorób zakaźnych, głównie poprzez poddawanie się szczepieniom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnym.

Grupą docelową jest ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych,  osób starszych, osób podróżujących.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przewidzianych obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok oraz nad dystrybucją szczepionek
i zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych. W ramach akcji „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” Państwowa Inspekcja Sanitarna w Wodzisławiu Śląskim prowadzi  także edukację rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na podległym terenie, współpracuje z Punktami Szczepień w Zakładach Opieki Zdrowotnej i  prowadzi dystrybucja materiałów oświatowo- zdrowotnych.

Więcej informacji na www.szczepienia.gis.gov.pl