Placówka udostępni zainteresowanym swe podwoje w czwartek, 19 marca od godz. 17.00.

We współpracy z Jastrzębskim Klubem Hokejowym GKS Jastrzębie od września planowane jest utworzenie pierwszej klasy o profilu „hokej na lodzie”.