Celem konkursu jest wyłonienie mistrza matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, popularyzacja matematyki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, a także przełamanie niechęci do matematyki. Konkurs organizują: nauczyciel doradca metodyczny Ewa Majchrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Maria Mazurek oraz nauczyciele matematyki z jastrzębskich szkół.

Zawodnicy w ciągu godziny musieli rozwiązać zadania, które wymagały sprawnego czytania tekstu matematycznego, biegłości  w prowadzeniu  rozumowania, zastosowania wiedzy w praktyce, a przede wszystkim logicznego myślenia.

Po konkursie uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach w bibliotece „Masnówka” oraz zwiedzali wystawę o rycerzach. W tym czasie prace zawodników oceniali nauczyciele pracujący w komisji konkursowej.

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z zestawem zadań konkursowych.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Dominika Byra SP 18

II miejsce – Jan Majchrzak SP 4

II miejsce – Marta Krochmal SP 12

III miejsce – Zofia Torz SP 10

W klasyfikacji zespołowej I miejsce zdobyły SP 4 i SP 18, II miejsce SP 10, a III miejsce zajęła SP 12.

Inf. nad. Ewa Majchrzak