Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach, określonych poprzez kryteria ustawowe i lokalne.

– kryteria ustawowe mające jednakową wartość (kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności):

1. Wielodzietność rodziny kandydata,

2. Niepełnosprawność kandydata,

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria lokalne – ustanowione uchwałą Rady Miasta:

1. Dziecko 5-letnie lub odroczone od obowiązku szkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 20 pkt.

2. Dziecko 4-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 15 pkt.

3. Dziecko 3-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 10 pkt.

4. Dziecko obojga rodziców czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym – 1 pkt.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, składają na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Termin złożenia deklaracji upływa 13 marca 2015 roku.

Wszelkie szczegóły i dokumenty rekrutacyjne (wniosek, oświadczenia i inne) dostępne są bezpośrednio w placówkach przedszkolnych.