Spotkanie odbędzie się w godzinach od 14.00 do 15.30 w Urzędzie Miasta, Al. Piłsudskiego 60, sala posiedzeń Rady Miasta 129 A – I piętro.

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną zasady konkursu "FIO – Śląskie lokalnie", omówiony zostanie formularz wniosku aplikacyjnego oraz karta oceny.

Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych i młodych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego) z terenu województwa śląskiego. W ramach konkursu można uzyskać dotację do 4 000 zł na działania społeczne, edukacyjne oraz środki na podniesienie kwalifikacji kadry czy zakup niezbędnego sprzętu.

Planowana data ogłoszenia konkursu: 9 marca 2015 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.slaskielokalnie.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie uczestnictwa do 16 marca na e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl lub pod nr tel. 32 47 85 135, 32 47 85 151.