Stroną organizacyjną zajęli się: doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska, dyrektor ZS nr 6 Jerzy Maduzia oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji. Maraton otworzył naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Andrzej Pawłowski.

W matematycznych zmaganiach wzięło udział 9 drużyn reprezentujących licea i technika naszego miasta ze szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 6, ZSMS. Celem konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności planowania i strategii, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wyłonienie talentów matematycznych, promocja uczniów zdolnych matematycznie.

Maraton Maturzystów sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Razem mieli do rozwiązania 180 zdań w ciągu 4 godzin. Każda drużyna mogła zdobyć 280 punktów.

Która z drużyn wywalczyła dla swojej szkoły puchar Prezydenta Miasta dowiemy się 16 kwietnia podczas finału XII Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu-Zdroju.

Inf. nad. Ewa Szatkowska