Koordynatorem Pakietu Onkologicznego w WSzS Nr 2 jest Adriana Pawlas.

Diagnostyka onkologiczna

Diagnostyka onkologiczna prowadzona jest w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych oraz w Oddziałach Szpitala. Pacjenci, którzy posiadają wystawioną kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przez lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) mogą kontynuować szybką diagnostykę w następujących poradniach szpitala: gastrologicznej, hematologicznej, nefrologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, chirurgicznej, neurochirurgicznej, otolaryngologicznej, urologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób piersi, proktologicznej, okulistycznej, położniczo – ginekologicznej.

Dla tych poradni prowadzona jest odrębna lista oczekujących, dlatego też pacjenci z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwaną kartą DiLO, od dnia wpisania na listę oczekujących do dnia wizyty u specjalisty, czekają maksymalnie do 14 dni. W poradniach specjaliści danej dziedziny medycyny mogą wystawić kartę DiLO w przypadku potwierdzenia nowotworu i prowadzić tzw. diagnostykę pogłębioną w szybkiej terapii onkologicznej. Diagnostyka prowadzona jest również w następujących oddziałach szpitalnych: chirurgii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, położniczo -ginekologicznym, urologii.

Po przeprowadzonej diagnostyce w wyniku, której zostanie rozpoznany i potwierdzony nowotwór, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zapewnia możliwość konsultacji na Konsylium – na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Co to jest konsylium?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. pakietu onkologicznego powołany został w WSzS Nr 2 wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zwany inaczej Konsylium. Konsylium to zespół specjalistów: onkologii, rentgenodiagnostyki, radioterapii, dziedziny zabiegowej, który opracowuje dla pacjenta indywidualny plan leczenia. Plan leczenia koordynowany jest przez powołanego Koordynatora Pakietu Onkologicznego. Konsylium zbiera się raz w tygodniu w środy oraz w razie potrzeby.

Gdzie może zgłosić się pacjent na leczenie onkologiczne?

Zaplanowane leczenie onkologiczne może odbyć się w miejscu wybranym przez pacjenta. Szpital proponuje leczenie onkologiczne zabiegowe, które może odbyć się w oddziałach szpitala: chirurgii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, położniczo – ginekologicznym, urologii.

Centrum Onkologii w Gliwicach prowadzi radioterapię chemioterapię i medycynę nuklearną. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku zajmuje się chemioterapią. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej proponuje pacjentom chemioterapię, radioterapię i teleradioterapię.

Inf. nad WSzS Nr 2