Ofertę złożył Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. Oferta realizowana będzie przez Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Kasztanowej 40, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 16 marca 2015 roku może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.