Akcja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych – zarówno do rodziców niemowląt, którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój dziecka, jak i do rodziców dzieci starszych, których wymowa budzi niepokój.

Od 9 do 13 marca również Zespół Szkół nr 10 brał udział w akcji po raz kolejny. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, którzy mogli zasięgnąć porady i poddać swoje dzieci bezpłatnej diagnozie logopedycznej. Logopedzi i neurologopedzi udzielali konsultacji logopedycznych. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem planuje się zorganizować bezpłatne diagnozy logopedyczne w miesiącu czerwcu.

inf. nad. Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju