Wiązanki kwiatów pod symboliczną tablicą żołnierzy obrońców września oraz na mogile poległych żołnierzy w 1945 r. złożą przedstawiciele władz samorządowych, związków kombatanckich, delegacje służb mundurowych oraz harcerze.

Obchody rozpoczną się o godzinie 10.00.

Organizatorem uroczystości jest Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze środowiskiem kombatanckim.