Jak przekazać 1 procent podatku? To bardzo proste!

Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT) za 2014.

Formularz zeznań rocznych zawiera rubrykę zatytułowaną „Informacje uzupełniające”. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku

za 2014 roku

Numer KRS

Nazwa organizacji

0000001767

„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”

 

0000012970

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju

 

0000001575

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

 

0000003483

Jastrzębska Urologia

 

0000003024

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000190280

Olimpiady Specjalne Polska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Sekcji Terenowej „Wigor” w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000012847

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”

dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000148945

Fundacja „Pomocna Dłoń”

 

0000400376

Stowarzyszenie Biegów Górskich

 

0000003272

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

 

0000291970

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”

 

0000003038

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

 

0000002790

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

 

0000273051

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”  dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000114401

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Szkółka Piłkarska "MOSIR" JASTRZĘBIE