Ofertę złożył Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Cross Jastrzębie” z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1/3 w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 26 marca 2015 roku może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu  i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.