Nowa odsłona Internetowego Planu Miasta Jastrzębia-Zdroju (IPM), jako elementu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej prowadzonego w Wydziale Geodezji i Kartografii została uruchomiona. Nowa wersja IPM – modułu aplikacji mapowej Geoportal Toolkit – w sposób wydajniejszy i bardziej intuicyjny umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie danych, a także dogodne generowanie wydruków map oraz raportów interesujących użytkownika.

Źródłem aktualizowanych na bieżąco podstawowych danych przestrzennych prezentowanych w IPM są informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Plan zasilają także inne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz różne zasoby informacyjne Urzędu Miasta, w tym ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacje prezentowane w IPM zostały usystematyzowane w następujących profilach:

– podstawowy – umożliwia wyszukiwanie punktów adresowych, ulic, przystanków autobusowych, obiektów użyteczności oraz sołectw i osiedli;

– turystyczny – prezentuje obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, gminnej ewidencji zabytków, pomniki przyrody oraz trasy rowerowe i atrakcje turystyczne zlokalizowane nie tylko na obszarze miasta Jastrzębia-Zdroju ale również na terenie gminy Godów oraz Petrowic  i Karwiny w Republice Czeskiej;

– cmentarze komunalne – umożliwia zlokalizowanie kwater osób zmarłych, pochowanych na cmentarzach komunalnych przy ul.: Okrzei, Połomskiej i Norwida, posługując się w wyszukiwarce obiektów nazwiskiem i imieniem;

– przeznaczenie terenów – MPZP – zapewnia dostęp do informacji o przeznaczeniu terenu i treści uchwał Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla interesujących użytkownika działek ewidencyjnych;

– ewidencja gruntów i budynków – zawiera dane przestrzenne z zakresu: jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna, budynek o statusach: wybudowany, w trakcie budowy, projektowany oraz uproszczoną strukturę własności nieruchomości;

– geodezyjny – dodatkowo zawiera informacje o punktach osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej oraz kroju sekcyjnym map w układzie współrzędnych 2000 strefa 6 w skali 1:1000.

Za pomocą wyszukiwarki obiektów, w profilach: Przeznaczenie terenów – MPZP, Ewidencja Gruntów i Budynków oraz Geodezyjny, użytkownik może wyszukać interesującą go działkę ewidencyjną, posługując się jej numerem.

Dla zbiorów danych przestrzennych odnoszących się do tematów: adresy, działki ewidencyjne i budynki oraz ortofotomapy z roku 2012 uruchomiono usługę WMS, tj. udostępnianie danych przestrzennych w internecie w postaci rastrowej. W celu wczytania do innej aplikacji należy skopiować adres serwisu WMS, który dostępny jest w oknie mapy pod nazwą „Serwis WMS”.

Ponadto funkcjonalność IPM została wzbogacona o następujące narzędzia: wyszukiwarka obiektów, informacja o obiekcie, dodanie warstw zewnętrznych do bieżącego widoku mapy poprzez podanie adresu serwera WMS, szkicownik, selekcja logiczna i geometryczna, analizy przestrzenne, buforowanie, wyszukiwanie najbliższych obiektów z warstw, pomiar współrzędnych, zmiana prezentacji mapy w kontekście wyświetlanych współrzędnych i odwzorowań kartograficznych.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z przygotowanego dokumentu, znajdującego się w oknie pomocy „?”, w którym zostały opisane wszystkie funkcjonalności i narzędzia dostępne w aplikacji.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Internetowego Planu Miasta Jastrzębia-Zdroju pod adresem www.mapa.um.jastrzebie.pl lub poprzez adres www.jastrzebie.pl.

Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na wiarygodne, aktualne i atrakcyjne dane przestrzenne, będziemy czynić starania, aby sprostać oczekiwaniom jak największej liczby użytkowników.

Uwagi odnośnie części informacyjnej lub funkcjonalnej prosimy kierować pod adres sit@um.jastrzebie.pl.