Zadanie zostało podzielone na etapy. Pierwszy i drugi etap obejmują przebudowę ulicy Witczaka oraz budowę nowego śladu drogi zaraz za budynkiem TBS Daszek.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym, wzdłuż drogi powstanie chodnik łącznie z oświetleniem terenu, co ma duże znaczenie, bo trzeba pamiętać, że przy ulicy znajduje się kąpielisko Zdrój – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Ryszard Rakoczy.

Oprócz tego zostanie wykonane prawidłowe odwodnienie ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji. Drugi etap przebudowy ulicy zakończy się za kąpieliskiem Zdrój.

Prace potrwają do końca października 2016 roku, a ich koszt wyniesie prawie 2,4 mln zł.