Tytuł honorowy “Lady D.” (z ang. Lady Disabled; Dama Niepełnosprawna) jest od 2002 r. przyznawany paniom, które dzielnie stawiając czoła przeciwnościom losu, odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszego regionu.

Wyróżnienie to kojarzone jest również z tragicznie zmarłą księżną Dianą, znaną z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizatorem śląskiej edycji Regionalnego Konkursu Lady D. 2015 imienia Krystyny Bochenek jest Parlamentarna Grupa Kobiet reprezentowana przez poseł na Sejm RP Ewę Kołodziej, inicjatorem z kolei Marek Plura – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Tytuł Lady D. to wyraz docenienia i wyróżnienia kobiet niepełnosprawnych, które aktywnie angażują się w rozwój województwa śląskiego oraz próba promowania ich postaw wśród wszystkich obywateli.

Zgłoszenia :

Biuro poselskie posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej

ul. Krzywa 10/1 40-061 Katowice

e-mail ewa.kolodziej@sejm.pl