Festiwal zorganizowany zostanie w ramach realizowanego projektu pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Początek festiwalu zaplanowano na godz. 13.00.

Festiwal ma niezwykły charakter, pozwoli poznać mieszkańcom jastrzębskie fundacje i stowarzyszenia, a także ludzi je tworzących – pełnych pasji i zaangażowania. W ramach festiwalu istnieje możliwość zaprezentowania przedmiotu działalności organizacji, dotychczasowych osiągnięć w formie prezentacji na scenie bądź przedstawienia swojej oferty i produktów poprzez stoiska wystawiennicze, pokazy umiejętności i występy artystyczne. Udział w festiwalu jest nieodpłatny.

Uczestnictwo organizacji w przedsięwzięciu należy zgłosić do 15 kwietnia do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 210 A, tel. 32 4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.