Oferty można składać na realizację zamówienia: Wynajem namiotów wystawienniczych (w tym dostawa, montaż i demontaż) oraz dostawa stołów i ław dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.