Do Klubu Abstynentów „Arka”, który założył ofertę pn.: „Damy przykład – nie wykład – 2015 r.” trafi 49 720 zł, natomiast Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości otrzyma 43 168, 96 zł na zadanie pn.: „W grupie siła”.