Rady Działalności Pożytku Publicznego to grona doradcze, których rolą jest m.in. opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której dana rada działa. Trzeci sektor może dzięki nim brać aktywny udział w kształtowaniu polityki publicznej na szczeblu lokalnym a w przypadku wojewódzkiej rady na szczeblu wojewódzkim.

Celem powołania Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitoringu polityk publicznych.

Prosimy o zapoznanie się z proponowaną treścią wniosku. Jeżeli zechcecie Państwo poprzeć nasz wniosek i złożyć pod nim swój podpis, prosimy o kontakt: Agata Schmidt (tel. 607 560 606 e-mail: agata.schmidt@cris.org.pl) lub
Gabriela Gibas-Psuturi z Żywieckiej Fundacji Rozwoju (tel. 603-122-106 e-mail: gabi@beskidy.org.pl).

Termin złożenia podpisów pod wnioskiem – 17 kwietnia do godz. 15.00.