W roku 2015 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:

• Edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym HIV, HCV, HBV skierowana do młodzieży prowadzona podczas imprez masowych takich jak festiwale muzyczne, a także w dyskotekach i klubach nocnych.

• Edukacja osób żyjących z HIV mająca na celu podniesienie poziomu adherencji w stosunku do stosowanego leczenia.

• Profilaktyka HIV/AIDS prowadzona na terenie placówek oświatowych, zakładów wychowawczo-poprawczych i schronisk dla nieletnich.

• Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS skierowana do singli oraz wszystkich osób pozostających bez stałego partnera seksualnego.

Szczegóły : http://www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html