W Jastrzębiu-Zdroju „Pola Nadziei ” są organizowane od 8 lat. Kampanię zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych na choroby nowotworowe prowadzi właśnie Hospicjum Domowe im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

W najbliższą niedzielę, 12 kwietnia, przed jastrzębskimi kościołami ubrani na żółto najmłodsi wolontariusze hospicjum poproszą Państwa o wsparcie, ofiarowując żonkilowe symbole.

Hospicjum istnieje od 23 maja 1993 r. Opieką objęło 1765 osób, a w tym roku 154. Działalność hospicjum to pomoc materialna w postaci łóżek wielofunkcyjnych sterowanych pilotem, pneumatycznych materacy przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu, ssaków, wózków inwalidzkich, środków opatrunkowych i higieny osobistej. Wolontariusze są także obecni przy łóżku chorego, pomagając rodzinie w opiece nad chorym.