9 Kwietnia 2015

Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia w godzinach od 16.00 do 20.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 a. Organizatorem jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia: zakładanie spółdzielni socjalnej, rodzaje spółdzielni socjalnych, funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w Polsce, kwestie prawne i organizacyjne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, przykłady istniejących spółdzielni socjalnych, potencjalne problemy w działalności i sposoby ich rozwiązywania.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 20 kwietnia 2015r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.