Opłatę należy uregulować za miesiące: styczeń, luty, marzec 2015 roku w wysokości określonej w deklaracji, na indywidualny numer rachunku bankowego.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku pozostały bez zmian.