Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Chór Miejski”, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1a, 44 – 335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 14 kwietnia 2015 roku może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres organizacje@um.jastrzebie.pl.