Korzystając z karty e-biletu, niezależnie od rodzaju zakodowanego na niej biletu (bilet okresowy lub elektroniczna portmonetka) przy wejściu do autobusu należy zbliżyć kartę do któregokolwiek kasownika w celu zarejestrowania przejazdu. W przypadku elektronicznej portmonetki – e-karty biletów jednorazowych, kartę należy powtórnie zbliżyć do kasownika przy wysiadaniu z autobusu. Czynność ta pozwoli na zwrócenie nadwyżki zapłaconego przejazdu, ponieważ kasując przy wsiadaniu bilet z elektronicznej portmonetki System pobierze maksymalną opłatę za przejazd.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.mzkjastrzebie.com w zakładce e-bilet.

Wniosek o wydanie e-karty można złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju osobiście, poprzez pocztę lub elektronicznie na stronie www.mzkjastrzebie.com w zakładce e-bilet.

W związku z koniecznością personalizacji e-biletów okresowych, wydawanie oraz sprzedaż będą się odbywały wyłącznie w BOKu Związku oraz w urzędach w Rydułtowach i Czerwionce-Leszczynach, a także w punkcie sprzedaży biletów na dworcu autobusowym w Wodzisławiu Śląskim.

Do końca czerwca obowiązywać będą jeszcze wszystkie rodzaje biletów papierowych, łącznie z możliwością ich zakupu w dotychczasowych miejscach dystrybucji. Kierowcy autobusów będą, w miarę możliwości czasowych, także sprzedawali bilety. Bilety będą cały czas papierowe, lecz będą się coraz częściej pojawiać bilety drukowane z bileterki kierowcy na konkretny kurs, zastępując bilety sprzedawane z „bloczka”.

Cenniki biletów obowiązujących w tym przejściowym okresie, dostępne są już w autobusach, na przystankach oraz na stronie internetowej MZK.

Działają także już elektroniczne tablice przy przystankach autobusowych. Wyświetlany jest na nich oczekiwany czas do przyjazdu najbliższego autobusu obsługującego ten przystanek. Na razie pojawia się na ostatnim pasku tekst z informacją, że tablica jest testowana, ale napis ten zniknie w najbliższym czasie.

Kilkakrotnie wykorzystywany był już przez służby Związku, a także przez policję materiał zarejestrowany przez monitoring działający we wszystkich autobusach, znacznie poprawiając bezpieczeństwo pasażerów Związku.

Wszystkie elementy Systemu, który został uruchomiony za fundusze unijne wraz z wkładem finansowym gmin tworzących Związek, będą w pełni funkcjonowały w drugiej połowie tego roku. Związek planuje podwoić ilość tablic przystankowych oraz znacznie zwiększyć ilość urządzeń doładowujących karty e-biletu na terenie poszczególnych gmin związkowych. Projekt pod nazwą Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi, ostatecznie zakończy się w grudniu tego roku po rozliczeniu finansowym tego zadania.