Celem Konkursu jest nagrodzenie za działalność w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego w regionie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia wraz z opisem działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z ostatnich 3 lat, przed terminem składania zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2015 roku na adres Funduszu.

Szczegółowe informacje