Rybnicki Oddział ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników ZUS, którzy odwiedzają chorych, emerytów, rencistów w celu wyłudzenia danych osobowych, kradzieży lub zawarcia niekorzystnej umowy.

Nie podawaj swoich danych oszustom! Ci, którzy przychodzą do ubezpieczonego i żądają okazania dowodu osobistego, informacji o numerze PESEL, otrzymywanego świadczenia, czy innych danych, nie są pracownikami ZUS, lecz oszustami.

Pracownicy ZUS odwiedzają ubezpieczonych w domu w celu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Legitymują się imiennym upoważnieniem do wykonywania kontrolnych czynności zawartych w tym upoważnieniu. Dla kontrolerów ZUS dane osobowe  kontrolowanej osoby, jej numer PESEL, numer świadczenia są doskonale znane. Ponadto pracownicy ZUS w domach klientów nie proponują wyliczenia emerytury, nie wyliczają im świadczeń, ani nie sprawdzają przebiegu ubezpieczenia. Nie dzwonią też, by w tym celu umówić się na spotkanie w mieszkaniu klienta. Pracownicy ZUS zawsze mają stosowne upoważnienie Zakładu.

Przypominamy też, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oprócz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez chorych, prowadzi też kontrolę płatników składek. Kontrola płatników składek nie odbywa się z zaskoczenia. Przedsiębiorca wcześniej otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,  które zawiera: oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia zawiadomienia, oznaczenie płatnika składek, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia oraz numer telefonu inspektora kontroli Zakładu.

Przypominamy, że informację na temat opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne można uzyskać w każdej terenowej jednostce ZUS, składając stosowne zapytanie, a dane te są udzielane bezpłatnie. Można je też uzyskać, zakładając konto na Platformie Usług Elektronicznych. Posiadacze konta na PUE mogą w dowolnym czasie sprawdzić przebieg swojego ubezpieczenia w ZUS, a także wyliczyć swoją prognozowaną emeryturę. Ta usługa także jest bezpłatna.

Jeśli ktoś się podaje za pracownika ZUS i puka do drzwi emeryta, można przypuszczać,
że kłamie. Pracownicy ZUS nie mają podstaw, by odwiedzać emerytów w domu, w celu pozyskania danych osobowych, czy numeru świadczenia emerytalno-rentowego. Takich danych nie należy podawać nieuprawnionym osobom. Jeżeli twoje dane zostały wyłudzone, zostałeś oszukany – powiadom o wszystkim policję. 

To właśnie najczęściej emeryci, renciści padają ofiarą oszustów, którzy mają sposoby na wyłudzenie tych danych. Wiedzą, gdzie emeryci zwykle trzymają pieniądze, potrafią też
o to sprytnie podpytać. Proszą np. o rozmienienie banknotu o większym nominale i obserwują, skąd starsze osoby biorą pieniądze.

Inf. nad. Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku