W związku z otrzymaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać wnioski o:

– przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

– przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

– zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje – pok. 11 I p., tel. 32 4753012 wew. 33, 34.

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi także nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 30. roku życia spełniające warunki projektu zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą od 4 do 11 maja. Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł. Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy o kontakt z doradcami klienta przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje – pok. 11 I p., tel. 32 4753012 wew. 34.