Przedmiotem konkursu jest:

1. Organizacja zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży tj.: zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia turystyczno – rekreacyjne.

2. Organizowanie: konkursów tematycznych, festiwali, przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać do 27 kwietnia w kancelarii (pokój 020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty na kancelarię Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje