Udostępnienie spisu do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji czy osoba wskazana we wniosku została ujęta w spisie bądź nie figuruje w nim.

Spis udostępniany będzie od 20 kwietnia do 4 maja w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek i środa: 7.30 – 15.30,

czwartek 7.30 – 17.00,

piątek 7.30 – 14.00,

na I piętrze, w pokoju 103, budynek B.