Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice – Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych. Ręcznie zostanie wyłożonych ok. 350 dawek szczepionki. Na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 213 460 dawek szczepionki.

Szczegółowe informacje