Zachęcam do przystąpienia do wspólnej zabawy, która przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta i pozytywnie zmieni nastawienie do sposobu postępowania z odpadami komunalnymi – mówi prezydent miasta Anna Hetman.

Projekt logo wraz z hasłem może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową, a pracę należy zaprezentować na planszy w formacie A4.

Prace na konkurs powinny być zgłaszane za pośrednictwem szkoły. Jedna szkoła może zgłosić trzy prace. Termin upływa 5 czerwca.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin i karta zgłoszenia