Tegoroczna matura ma sporo nowości. Maturzyści nie będą już musieli przygotowywać prezentacji z języka polskiego. W zamian podczas egzaminu ustnego uczeń będzie losował zadanie składające się z tekstu kultury np. wiersza, tekstu popularnonaukowego czy obrazu oraz polecenia. Będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Na własną wypowiedź otrzyma 10 minut, kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami. Osoby zdające egzamin dojrzałości w 2015 roku muszą zdać tak jak dotąd trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.

Egzaminy potrwają do 29 maja – wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!