Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szkolenie odbędzie się 13 maja w godz. 16.00 do 20.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A. Organizatorem jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego do 11 maja.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.