Dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie objętych 117 uczniów w tym:

– 87 uczniów otrzyma 170,00 zł, 10 uczniów – 400,00 zł, a 20 uczniów – 500,00 zł.

Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 28 790,00 zł. Uczestnikami turnusów „zielonej szkoły” będą uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu naszego miasta tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 10.