Właścicielem budynku, w którym siedzibę miał Sąd Rejonowy, jest obecnie Nasze Centrum Belg Sp. z o.o. z Chorzowa. Niestety, obiekt od lat pozostaje niezagospodarowany i znajduje w złym stanie technicznym. W związku z tym zastępca prezydenta miasta, Ryszard Rakoczy, zwrócił się do firmy z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie są formalności dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku.

Jak wyjaśnia pełnomocnik Sebastian Konrad, spółka chce przystąpić do przygotowania dokumentacji projektu budowlanego i po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych rozpocząć prace.

Życzeniem naszym byłoby rozpoczęcie prac budowlanych, a w szczególności robót związanych z remontem dachu budynku jesienią tego roku. Dołożymy wszelkich starań Panie Prezydencie, aby obiekt jak najszybciej mógł cieszyć swoją nową szatą zarówno mieszkańców, jak i nas inwestorów – zapewnia pełnomocnik firmy, Sebastian Konrad, w piśmie skierowanym do zastępcy prezydenta miasta Ryszarda Rakoczego.