Będzie on dostępny dla wszystkich zainteresowanych 10 maja w hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana Pawła II 6, w godzinach od 15.00 do 19.00.

Mobilne punkty informacyjne to nowa bezpłatna usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw funduszy europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z poszczególnych programów operacyjnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń do skorzystania z bezpłatnych porad.

Aktualne informacje na temat mobilnych punktów informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl