Spotkanie dotyczy zaprezentowaniu przez członków stowarzyszenia dobrych praktyk i rozwiązań współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach realizowanego projektu pn.
Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.