Wśród nich znalazł się również Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego reprezentowany przez Pawła Kiełkowskiego i Bartłomieja Sieradzkiego – uczniów z klasy 4 td.

W pierwszym etapie finału uczniowie reprezentujący swoje szkoły mieli odpowiedzieć na pięć pytań za 2 lub 3 punkty. Ponieważ wszyscy uczestnicy chcieli zdobyć jak największą ilość punktów, dlatego pytania za 3 punkty cieszyły się większym powodzeniem. Po tej serii pytań zostały wyłonione trzy szkoły, które miały możliwość rywalizacji o zwycięstwo. W tej części olimpiady każda drużyna reprezentująca swoją szkołę ponownie odpowiadała na pięć pytań. Następnie zostały wyłonione dwie szkoły z największą ilością punktów. Były to: Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Obie drużyny były świetnie przygotowane. Jednak uczniowie jastrzębskiej szkoły wykazali się większą wiedzą górniczą, zdobywając 43 punkty na 45 możliwych, co zapewniło im zajęcie I miejsca w V Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” i zdobycie Tytułu Laureatów.

Bartek i Paweł jako laureaci I miejsca zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik górnictwa podziemnego, otrzymali indeks na Politechnikę Śląską, wycieczkę do Brukseli oraz nagrody rzeczowe w postaci tabletów i książek. Uczniów do olimpiady przygotowywali nauczyciele przedmiotów górniczych: Adela Jelonek, Joanna Minecka oraz Małgorzata Rolka.

Jeszcze raz gratulujemy naszym olimpijczykom tak wielkiego sukcesu oraz tak dużej wiedzy z górnictwa.

Inf. nad. ZS6