Tourcoing gościło zagraniczne delegacje od 7 do 10 maja.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. W jego ramach przewidziano siedem wydarzeń. Poszczególni partnerzy oraz lokalizacja konferencji zostały dobrane tak by zapewnić jak największy zasięg geograficzny oddziaływania. Głównym zamysłem projektu jest zbudowanie międzysektorowej sieci współpracy miast uprzemysłowionych, wymieniających się między sobą wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką.

Miasto Tourcoing współpracuje z przemysłem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, stąd uczestnikom spotkania zaprezentowany został francuski model społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kolejne spotkania odbędą się w Serbii, Niemczech, Słowenii i Czechach. Ich tematami będą: wolontariat pracowniczy w zakładach przemysłowych, innowacje społeczne, wymiar społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury oraz przedsiębiorczość społeczna. Natomiast cały cykl spotkań zainaugurowała I Międzynarodowa Konferencja „Reindustrializacja europejskich miast”, która 16 stycznia odbyła się w hotelu Dąbrówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2015 r. i potrwa do 31 marca 2016 roku. Uczestnikami są przedstawiciele podmiotów i instytucji z Polski, Słowacji, Czech, Słowenii, Niemiec, Serbii i Francji. Biorą one udział w seminariach, debatach, warsztatach i spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu problemów strukturalnych.