Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, podjęty uchwałą nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku stanowi, że tego typu zanieczyszczenia w szczelnych torbach można wrzucać do koszy ulicznych lub do pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu. W naszym mieście mamy przede wszystkim kosze uliczne. Pojemniki na psie kupy nie zdobyły bowiem akceptacji mieszkańców. W pilotażowo zainstalowanych w jarze południowym pojemnikach było wszystko za wyjątkiem psich kup, a torebki służące do zbierania ekskrementów zdobiły tereny zielone niczym kwiatki. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Problem psich zanieczyszczeń dostrzegają również nasze dzieci, które na miarę swoich możliwości podejmują działania propagujące dbałość o porządek wokół nas. Dobrym przykładem są starania uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6, którzy pod okiem nauczycieli opiekunów realizują projekt pod nazwą „Przyjaciele na medal”. W ramach tego projektu młodzież m.in. zachęca mieszkańców naszego miasta do utrzymywania czystości w miejscach publicznych właśnie poprzez sprzątanie za swoimi pupilami. Na trasach spacerowych niebawem będzie można spotkać zarówno uczniów szkoły jak i strażników miejskich rozdających psie pakiety, mobilizując w ten sposób wszystkich zainteresowanych do działania.