Profil, który wybrać można z rozwijalnej listy po lewej stronie Internetowego Planu Miasta, zawiera lokalizację siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta oraz granice obwodów głosowania.

W profilu prezentowana jest także wizualizacja wyników z I tury wyborów tj. frekwencja oraz wyniki kandydatów w poszczególnych obwodach.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym profilem w Internetowym Planie Miasta.