Konkurs odbył się 12 maja w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Był to konkurs mający charakter zabawy. Zwycięzca musiał się wykazać nie tylko wiedzą, ale też spostrzegawczością i refleksem, a przy tym musiało dopisać mu jeszcze szczęście. Uczniowie odpowiadali na pytania z matematyki zdobywając w ten sposób numery potrzebne do ułożenia odpowiedniej konfiguracji liczb na karcie do gry. W potyczkach wzięło udział 24 miłośników matematyki z ośmiu jastrzębskich szkół podstawowych. Po bardzo emocjonującej i widowiskowej rywalizacji jako pierwsza Bingo wykrzyknęła Zofia Torz ze Szkoły Podstawowej nr 10, drugie miejsce zdobyła Marta Krochmal ze Szkoły Podstawowej nr 12, ostatnim szczęśliwcem został Jakub Dałek ze Szkoły Podstawowej nr 6. Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i upominki.

Patronat nad konkursem objęła radna miasta Jastrzębie-Zdrój Małgorzata Filipowicz. Koordynatorkami konkursu były nauczycielki matematyki: Agnieszka Kalka oraz Marzena Przygodzka.

Od września w Gimnazjum nr 8 w jednej z klas pierwszych będzie realizowana innowacja metodyczna „Matematyka z informatyką”, której autorami są Agnieszka Kalka oraz Andrzej Mazur.

Wprowadzenie innowacji ma na celu wzrost zainteresowania uczniów matematyką oraz pokazanie im, że matematyka jest potrzebna w wielu sytuacjach życia codziennego. Natomiast korelacja tych dwóch przedmiotów uświadomi młodym ludziom, że w praktyce bardzo często matematyka i informatyka funkcjonują równolegle.

Działanie to zmotywuje uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu tych przedmiotów oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów  życia codziennego z wykorzystaniem działań matematycznych i technologii informacyjnej. Pozwoli także zniwelować ewentualne braki, lepiej przygotować ich do egzaminu gimnazjalnego oraz do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.