Spis umożliwiający sprawdzenie czy członkowie zostali w nim ujęci, będzie wyłożony do wglądu od 15 do 21 maja w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 512A.